Σάββατο 12 Αυγούστου 2017

Το άδηλο
Θέλω να ονειρεύομαι
πως των καιρών τα ποτάμια δεν κυλήσανε
του παραδείσου τα πουλιά
δεν κελαηδήσανε
οι εκρήξεις της οργής
κρατήρες δεν ανοίξανε, αίμα
δεν χύθηκε μες στους αιώνες
της πίκρας το σπαθί δεν θέρισε
την ψυχή...