Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2016

Αντιγραφή


Το καριοφίλι σιώπησε στον ασπασμό
της αυγής
άνοιξε η ζωή τα φτερά
επάνω απ' τους σκοτωμένους
συντρόφους της
και πέταξε για το υπερκόσμιο φως...